Magyar Péter 2024. március 15-én
Magyar Péter 2024. március 15-én. Fotó: MTI / Balogh Zoltán

Mint minden jogász, én is gyorsan kerestem egy vonatkozó döntést, ami rejtett kamerával készített felvételek felhasználhatóságát bírálta el, és a hangfelvétel ezzel analóg.

Ennek a lényege az, hogy a bizonyítási eszközök kiválasztása nem lehet öncélú, és nem akadályozhatja az igazság megvalósítását. Bizonyítási eszköz az, amiből a bizonyító adat kinyerhető. Bizonyíték pedig minden tény, amely a bűncselekmény elkövetésének, az elkövető személyének megállapításához, és a büntetés helyes mértékének kiszabásához szükséges. A kifejtettekre tekintettel a rejtett hangfelvétel a szabad bizonyítás elve alapján a büntetőeljárásban felhasználható.

Magyar Péter hangfelvételei kapcsán tehát jelen esetben a nyomozó ügyészségnek el kell döntenie majd azt, hogy a felvételek alkalmasak lehetnek-e alapos gyanú megállapításához egy bűncselekménnyel kapcsolatban vagy sem. Ennek korlátja a személyhez fűződő jogok megsértése a hangfelvétel visszaéléssel történő elkészítésével kapcsolatban. Ugyanakkor a hangfelvételnek a büntetőeljárásban bizonyítékként való előterjesztése már felhasználásnak minősül, és a felhasználás tényének megállapítása szempontjából közömbös az, hogy a felvétel készítése a személyiségi jogok megsértésével történt vagy sem, mivel az eljárásban az igazság érvényesülésének biztosítása közérdek, és a bizonyítás ezt a célt szolgálja. Ebből következően nem lehet a felvétel felhasználását visszaélésnek tekinteni.

Mindamellett a büntetőeljárásban nem is vizsgálható, hogy a rejtett mikrofonnal készített felvétel az abban szereplők személyhez fűződő jogait sértette-e, ugyanis ennek eldöntése polgári jogvita tárgya és a polgári bíróság hatáskörébe tartozik.

Az érem másik oldala, hogy a tanúvallomáskor a tanút kioktatják arról, hogy mást hamisan bűncselekmény elkövetésével nem vádolhat meg. Ebből következően, ha az ügyészség arra az álláspontra jut, hogy a Magyar Péter által előterjesztett bizonyítékok alkalmatlanok, vagy manipuláltak, akkor az ügy akár átfordulhat egy tanú elleni hamis vád bűntette miatti eljárásba.


3 hónapja
#komment #magyarpéter #bizonyíték #rejtettfelvétel #politika