A kép csak illusztráció / forrás: Shutterstock
A kép csak illusztráció / forrás: Shutterstock

Dezső Andrástól, a HVG munkatársától idézek [kizárólag a jogilag releváns részeket], mivel csak a dokumentum tartalma került ismertetésre összefoglalóan. 2020 végén rendőri jelentés készült Varga Judit, igazságügyminiszter és Magyar Péter veszekedéséről. Ez a dokumentum egészen 2024. március 17-ig nem volt ismert. A szóban forgó jelentésen nem szerepel a „titkos” vagy „bizalmas” minősítés, azt viszont a rendőr beleírta, hogy Varga Judit akkori igazságügyi miniszter azt kérte, az ügyet kezelje bizalmasan.

A jelentésben a veszekedés előzményeiről a Varga Judit védelmét éppen akkor ellátó rendőr azt írta: a miniszter kérte, hogy menjen el vele a lakásukhoz, így lehetett tanúja a pár egyre hangosabb szóváltásának. A rendőr saját állítása szerint úgy érzékelte, Varga láthatóan félt, és a jelenlétük nélkül kiszolgáltatott helyzetben lett volna. Ő maga, a rendőr, a lakáson kívül állt, a szereplőkre nem látott rá mindig, de jól hallotta őket. Jelentése szerint a miniszter azt mondta a férjének: „engedj el”, és ha máshogy nem jut ki, hát kimászik az ablakon. A rendőr azt állítja, valaki kinyitotta a félszuterén szoba ablakát, a párkányra pedig ruhákat és csomagokat próbált pakolni, miközben Varga Judit férje ezt próbálja megakadályozni.

A jelentés szerint közben Magyar Péter azt kiabálta, hogy Varga nem mehet sehova, nem viheti magával a gyerekeket [akik nem voltak ekkor a helyszínen]. A rendőri jelentésben foglaltak szerint a férfi azzal fenyegetőzött, hogy „majd megbánod még ezt, úgysem hisznek majd neked. Az egész kormány bele fog ebbe bukni, óriási botrányt csinálok ebből”.

Egy ponton a rendőr a jelentése szerint arra utasította Magyart a házon kívül, az ablaknál állva, hogy engedje el Vargát, mire állítólag Magyar Péter vele kezdett veszekedni. A leírtak szerint az utcán is folytatódott a balhé, amit a szöveg szintén hosszan részletez, felsorolva a rendőri intézkedéseket is.

A gyerekek a vita alatt egy másik helyszínen voltak, oda Varga Judit a rendőrautóval ment, Magyar Péter pedig a saját kocsijával, és előbb ért oda, állítólag a rendőrautót megelőzve. Magyart nem engedték be abba a lakásba, a Varga védelmét ellátó rendőr csak a minisztert engedte be. Másfél-két órával később hagyta el Magyar a helyszínt, Varga pedig két gyerekével rendőrautóval ment Miskolcra [a harmadik gyerekről a jelentés nem tesz említést].

A jelentés nem ír tettlegességről, és az ügyben nem is indult eljárás. Még úgy sem, hogy a rendőr szerint Magyar Péter „a gépjárművel való közlekedés során veszélyeztette a környezete életét, testi épségét, a rendőri felszólításnak vonakodva vagy egyáltalán nem tett eleget, agresszív, megfélemlítő, fenyegetőző magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban riadalmat, megbotránkoztatást keltsen”. Eddig a HVG leírása a történtekről.

A rendőri jelentés feladata annak igazolása, hogy az abban megjelenített intézkedés miként történt meg. Ennek alapján ellenőrizhető később az intézkedés törvényessége. A valamely rendőri intézkedésről szóló jelentés, a nyomozó hatóság által kiállított ún. rendelkező közokirat, amely ellenkező bizonyításig a benne foglalt intézkedés mellett megjelenített más adatok és tények valóságát is igazolja. Nem pusztán a hatósági intézkedések eredményességét, azok helyét és idejét, hanem azt is, hogy azok milyen személyi vagy tárgyi körre, illetve eseményekre terjedtek ki és teljes bizonyító erővel bír.

Ahhoz, hogy a jelentés elkészüljön, rendőri intézkedésnek is kellett történnie, amely sokféle lehet, a legismertebbek az igazoltatás, ruházat, csomag, jármű átvizsgálása, elfogás, előállítás, elővezetés stb. Nos, annak ellenére, hogy a cikk az utcán történtekkel kapcsolatban pusztán azt közölte, hogy intézkedések történtek, nem tért ki azok mivoltára, pedig lényeges lett volna. Tehát ebből nem tudunk érdemi következtetéseket levonni, talán annyit, hogy a cselekmények sértettje egyértelműen Varga Judit volt.

Az viszont tény, hogy eljárást nem rendeltek el, amelynek két oka lehet, egyrészt az, hogy a sértett nem tett feljelentést, másrészt az, hogy hatóság vagy nem észlelt bűncselekményt, vagy, ha észlelt, az nem volt elegendő egy eljárás megindításához. Valószínűleg az első szcenárió történhetett.

A rendőri jelentések a rendőrség informatikai rendszerébe kerülnek rögzítésre [ROBOTZSARU], az összes más ügyirattal együtt, amelyhez elég széles körben férhetnek hozzá a hatóság munkatársai. Egy biztos, hogy az okirat kiszivárogtatása belső vizsgálatot kell, hogy eredményezzen, amely nagy valószínűséggel meg fogja tudni állapítani, hogy ki, mikor és hol kérte le ezeket az információkat. Mindenesetre a jelentést semmilyen formában nem lehetett volna kiadni senkinek, még Magyar Péternek sem, mivel az, eljárás megindításának hiányában, pusztán egy döntés előkészítő iratnak minősült és irattárba került.


3 hónapja
#komment #magyarpéter #vargajudit #rendőr